Sự kiện sức mạnh sinh học
HỘI THẢO TĂNG CƯỜNG SỨC SỐNG LÚA ĐÔNG XUÂN 2015 – 2016
Tiếp nối thành công của những vụ mùa trước kia. Đông xuân 2015 – 2016 này, Tân Thành tiếp tục mang đến cho bà con chương trình hội thảo Tăng cường sức sống – Lúa đông xuân 2015 – 2016.
 
Những đặc điểm của hội thảo Tăng cường sức sống trong vụ này:
 
Số lượng: dự kiến tăng gấp đôi so với vụ trước (hơn 300 cuộc so với 140 cuộc)
Qui mô: không lớn hơn vụ trước vì thực hiện ngay tại đại lý để gần gũi, thuận tiện hơn cho bà con nông dân

Bộ sản phẩm sử dụng trong hội thảo:
 
 
 

Bộ quà lưu niệm sử dụng trong hội thảo:
 

 
Những phần quà bốc thăm sử dụng trong chương trình : 
 

 

 


Với những lợi ích mà bộ sản phẩm mang lại giúp dưỡng cây, tăng cường sức sống & quản lý bệnh hại trong các giai đoạn của cây lúa sẽ mang đến năng suất cao cho bà con. Bên cạnh đó, những phần quà tặng cũng góp phần thêm niềm vui, thêm vật dụng hữu ích dùng trong sinh hoạt gia đình, canh tác cho bà con.
 
Sắp tới đây tại mỗi khu vực, chúng tôi đều có một bài viết riêng để mang đến những hình ảnh cụ thể về chương trình để bạn đọc & bà con được rõ hơn về chương trình.
 
Cần thơ, ngày 22 tháng 11 năm 2015
 
 
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 19234263 | Online: 8