Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần ( từ 10 – 16/3 )
Các tỉnh phía Bắc hướng dẫn nông dân chủ động phòng chống rét cho mạ, lúa gieo thẳng bằng màng phủ nilon, điều tiết nước, bón tro bếp và chế độ phân bón...
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 3-9/3)
Tại các tỉnh phía Bắc, triển khai diệt chuột nhằm làm giảm mật độ chuột ngay từ đầu vụ.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần ( 25/2 - 2/3 )

Tại các tỉnh phía Bắc, tiếp tục diệt chuột nhằm làm giảm mật độ chuột ngay từ đầu vụ.

NHỮNG DỊCH BỆNH HẠI CẦN CHÚ Ý TRONG TUẦN ( 18 – 24/2)

Tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, đạo ôn,... gây hại trên lúa giai đoạn đòng đến trỗ chín.

 

NHỮNG DỊCH BỆNH HẠI CẦN CHÚ Ý TRONG TUẦN ( 11 – 17/2)
Tại các tỉnh phía Bắc, hướng dẫn nông dân chủ động phòng chống rét cho mạ, lúa gieo thẳng bằng màng phủ nilon...
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 17897610 | Online: 19