NPK TÂN THÀNH 20-20-15 TE
Thành phần: Đạm tổng số (Nts): 20%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 20%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%;
Kẽm (Zn): 220 ppm; Bo (B): 60 ppm;
Độ ẩm: 5%

                                                 

                                                                  

                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


Công dụng
- Phân đa dinh dưỡng tổng hợp giúp cây sinh trưởng nhanh
- Bổ sung dưỡng chất trung, vi lượng, tăng khà năng sinh trưởng, ra hoa, hạn chế rụng trái non
- Tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản
Hướng dẫn sử dụng:
- Cây lương thực: lượng dùng 300 – 400kg/ha
- Cây lâu năm thời kỳ kiến thiết cơ bản: lượng dùng 1 – 3kg/cây/năm
- Rau màu: lượng dùng 200 – 400kg/ha

 

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23160620 | Online: 10