Thuốc trừ ốc
HELIX 15GB

Thành phần:

– Metaldehyde … 15% w/w

– Chất phụ gia … 85% w/w

Quy cách: Gói 800g

TT – OCCA 750WP

Thành phần:

– Niclosamide Olamine….700g/kg

– Metaldehyde … 50g/kg

– Phụ gia … 250g/kg

Quy cách: Gói 100g

RADAZ 750WP

Thành phần:

– Niclosamide … 700g/kg

– Metaldehyde …. 50g/kg

– Phụ gia …. 250g/kg

Quy cách: Gói 35g, gói 70g và gói 100g.

TT- SNAILTA GOLD 750WP

Thành phần:

– Niclosamide … 750g/kg

– Phụ gia …. 250g/kg

Quy cách: Gói 35g, gói 70g và gói 100g.

 

 
TANTHANH – OC 760WP

Thành phần:

– Niclosamide … 760g/kg

– Phụ gia …. 240g/kg

Quy cách: Gói 70g và gói 100g.Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23160675 | Online: 13