Bản tin Nông nghiệp
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần ( từ 24 -30/3 )
Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: Trong tuần tới, rầy cám sẽ nở rộ, rầy nâu tuổi 2-3 sẽ xuất hiện và gây hại...
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần ( từ 17-23/3 )
Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: Địa phương nào xuất hiện muỗi hành cần theo dõi chặt để có biện pháp quản lý hiệu quả...
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần ( từ 10 – 16/3 )
Các tỉnh phía Bắc hướng dẫn nông dân chủ động phòng chống rét cho mạ, lúa gieo thẳng bằng màng phủ nilon, điều tiết nước, bón tro bếp và chế độ phân bón...
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 3-9/3)
Tại các tỉnh phía Bắc, triển khai diệt chuột nhằm làm giảm mật độ chuột ngay từ đầu vụ.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần ( 25/2 - 2/3 )

Tại các tỉnh phía Bắc, tiếp tục diệt chuột nhằm làm giảm mật độ chuột ngay từ đầu vụ.

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23433215 | Online: 22