Tin tức Tân Thành
TÂN THÀNH KÝ KẾT VỚI CỤC BVTV PHÁT TRIỂN THUỐC BVTV SINH HỌC
Công ty Tân Thành tự hào là đơn vị tiên phong được lựa chọn ký kết với Cục BVTV về vấn đề ‘Phát triển sản xuất và sử dụng thuốc BVTV sinh học giai đoạn 2021-2025’.
Ông Nguyễn Xuân Khoa, Giám đốc Công ty TNHH TM Tân Thành vừa ký kết với Cục BVTV để phát triển thuốc BVTV sinh học giai đoạn 2021-2025. 
 

Mới đây, trong buổi hội thảo của Bộ NN-PTNN về vấn đề phân bón, thuốc BVTV của vùng ĐBSCL với sự tham gia họp trực tuyến từ 260 cơ quan ban ngành trung ương và địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp. Công ty THNHH TM Tân Thành tự hào là đơn vị tiên phong được lựa chọn ký kết với Cục BVTV (Bộ NN-PTNT) về vấn đề “Phát triển sản xuất và sử dụng thuốc BVTV sinh học giai đoạn 2021-2025″.

Ông Nguyễn Xuân Khoa, Giám đốc Công ty TNHH TM Tân Thành cho biết: Tân Thành được hình thành và phát triển từ năm 1996 với chuyên ngành kinh doanh và sản xuất phân bón, thuốc BVTV. Với thâm niên 25 năm hoạt động trong ngành thuốc BVTV, Công ty Tân Thành nhận thức rất rõ về những tác hại của việc sử dụng thuốc hóa học trong nền nông nghiệp hiện nay.

 

Trong những năm gần đây, Tân Thành đã tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm sinh học thân thiện với môi trường và con người, đã và đang thay thế dần các sản phẩm hóa học độc hại. Những mô hình ruộng mẫu ở khu vực ĐBSCL do Tân Thành ký kết với các hộ nông dân qua nhiều năm, bằng việc sử dụng các sản phẩm sinh học đã mang lại hiệu quả cao, được nông dân tin dùng. Theo đó đã phần nào giảm được việc sử dụng các sản phẩm hóa học trên đồng ruộng, từ đó mô hình “Sức mạnh sinh học” càng được nhân rộng và phát triển hơn.

Trong tương lai, ngoài việc ổn định và cải thiện những sản phẩm đã có ngày một tốt hơn, Tân Thành vẫn sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phát triển thêm những sản phẩm sinh học mới, đáp ứng cho nhiều loại cây trồng khác nhau.

Theo ông Khoa, mục tiêu của Tân Thành là thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, an toàn, bền vững, đóng góp giá trị cho xã hội, đem lại lợi ích cho nông dân, doanh nghiệp. Để đạt được những điều đó, Tân Thành luôn đề ra nhiều giải pháp hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả. Đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất và sử dụng thuốc BVTV sinh học, thu gom và xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng. Tân Thành xem đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty, đồng thời công tác thực hiện luôn đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành, cơ chế, chính sách của Nhà nước.

Tân Thành luôn đề ra nhiều giải pháp hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả cho bà con nông dân.

 

Những mục tiêu mà Tân Thành sẽ thực hiện để hướng đến một nền nông nghiệp sinh thái, an toàn, bền vững và nâng cao giá trị nông sản bao gồm: Tập huấn, hướng dẫn cho nông dân về việc sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Ưu tiên sử dụng thuốc BVTV sinh học và giảm sử dụng các loại thuốc BVTV hóa học trên đồng ruộng. Dự kiến hàng năm mở 110 lớp với 3.600 nông dân tham dự.

Tập huấn cho người buôn bán, đại lý kinh doanh VTNN cam kết kinh doanh và hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm, an toàn, hiệu quả đúng quy định. Dự kiến hàng năm mở 26 lớp với 800 đại lý tham dự.

Cam kết thực hiện chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thu gom và tiêu hủy vỏ bao bì thuốc BVTV đúng quy định.

Mở rộng sản xuất và tăng cường sử dụng các sản phẩm thuốc BVTV sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, mô hình sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả, mô hình sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp.

Thông qua chương trình, Công ty TNHH TM Tân Thành mong muốn lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường và sức khỏe người nông dân, khách hàng, người tiêu dùng, chung tay xây dựng một nền nông nghiệp an toàn và bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 

 

Trích nguồn báo Nông Nghiệp 


 


 

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23432514 | Online: 27