Kỳ 1
Quản lý có tốt đầu vụ hè thu
Trong những ngày làm việc vụ Hè Thu 2013, tôi đã bắt gặp những kinh nghiệm thực tế hiệu quả trên đồng ruộng.
Hạn chế cỏ dại và lúa có thách thức cho nhà nông
Trong vụ Đông Xuân này do điều kiện thời tiết có thay đổi hơn hẳn so với vụ Đông Xuân trước nên việc xử lý cỏ dại và lúa cỏ có phần khó khăn rất nhiều. 
Quản lý cỏ bằng thuốc tiền nảy mầm giai đoạn đầu vụ hè thu
Tôi tên Lê Phước Nhiều, là Nhân viên Kỹ Thuật Khu vực Đồng Tháp.
Trải qua 2 năm làm việc cho Công ty với nhiều niềm vui và nỗi buồn, được học hỏi rất nhiều điều hay từ các anh chị đi trước cũng như kinh nghiệm làm ruộng của Nông dân trên khu vực
Kinh nghiệm quản lý cỏ dại vụ hè thu 2013 bằng thuốc diệt mầm Windup 360EC
Để có một vụ mùa thắng lợi, những người Nông dân chăm chỉ, cần cù đã sử dụng nhiều biện pháp để nuôi dưỡng, bảo vệ cho cây lúa khỏe mạnh xuyên suốt 3 tháng trời. 
Phòng trừ cỏ dại đầu hè thu bằng thuốc trừ cỏ Windup 360EC
Cỏ dại, lúa cỏ trong đất luôn được Nông dân xử lý sớm ngay từ đầu vụ bằng thuốc cỏ tiền nảy mầm.
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23432573 | Online: 22