Kỳ 2
Push 330EC - Thuốc đặc trị cỏ lồng vực và cỏ đuôi phụng
1. Tác Hại Cỏ Dại
Cỏ dại cạnh tranh ánh sáng, chất dinh dưỡng và nước với cây lúa
 
Biện pháp quản lý cỏ sót "cỏ đuôi phụng, lồng vưc " giai đoạn Lúa sau cấy dặm trên vùng đất khó quản lý nước, đất nhiễm phèn vụ lúa hè thu 2013
 Phần lớn đất đai Long An được tạo thành ở dạng phù sa bồi lắng lẫn nhiều tạp chất hữu cơ
Kỹ thuật sử lý cỏ sót bằng thuốc Push 330EC
1/ Thời gian thực hiện: lúa được 10 ngày sau sạ.
Quản lý cỏ sót vụ hè thu năm 2013
Vụ Hè Thu, bao giờ cũng nắng nóng kéo dài, làm phát sinh nhiều dịch hại nguy hiểm gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa. 
Phòng trừ bò trĩ hại lúa trong vụ hè thu
Tình hình diễn biến thời tiết khí hậu năm nay nắng nóng khô hạn phức tạp nên rất thuận lợi cho sâu bệnh hại lúa giai đoạn mạ, nhất là bọ trĩ sẽ gây hại nặng trên các trà lúa. 
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23433113 | Online: 23