Kỳ 5
Biện pháp xử lý lúa trổ đồng loạt
Đã qua nhiều vụ theo dõi và canh tác trên ruộng của nhiều nông dân, tôi thấy vào thời điểm lúa gần trổ thì bà con nào cũng mong sao cho lúa mình trổ thật nhanh và đồng loạt, tác dụng của lúa trổ nhanh và đồng loạt rất quan trọng trong quá trình thụ phấn, thụ tinh vào hạt no chắc sau này
Lúa trổ nhanh, xanh lá đòng với Plastimula 1SL
Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau, và theo từng giai đoạn sinh trưởng mà Bà con chúng ta lựa chọn phương thức canh tác cho phù hợp. 
Quản lý bệnh lem lép hạt giai đoạn lúa ngô
Bệnh Lem Lép Hạt (do một tập hợp nấm và vi khuẩn cùng gây hại trên bông lúa) là nguyên nhân chính dẫn đến làm giảm năng suất và phẩm chất gạo, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thuận, mưa nắng thất thường trong vụ Hè Thu. 
Lúa trổ đồng loạt, an toàn với Plastimula 1SL và Chubeca 1.8 SL
Giai đoạn đòng trổ được xem là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong quá trình canh tác lúa, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất sau này.
Lúa trổ đồng loạt, an toàn với Plastimula 1SL và Chubeca 1.8 SL
Giai đoạn đòng trổ được xem là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong quá trình canh tác lúa, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất sau này.
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23160986 | Online: 13