Kỹ thuật sạ ngầm vụ hè thu năm 2013
Tôi là Nông dân Phạm Huỳnh Hồng Vũ ở Ấp Trương Công Ý, Xã Tân Lập, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An. 
Kỹ thuật kinh nghiệm nhà nông Đồng Tháp
Tôi sử dụng thuốc diệt cỏ Windup 360EC liều lượng phun 100 ml cho bình 25 lít, phun 1 bình/công 1.000 m2, trước khi sạ hoặc trễ lắm là 1 ngày sau sạ để diệt cỏ. 
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23432550 | Online: 29